På söndagen har vi gemensam storsamling klockan 9.00 då vi knyter samman konferensen. Efter det vill vi uppmuntra dig att gå på gudstjänst någonstans i Stockholm innan du åker hem. Att få fira gudstjänst i andra kyrkor är så berikande och utvecklande.

Du kan dessutom få vara med och sjunga i lovsångsteamet i Filadelfiakyrkan. Vi sjunger sånger från konferensen och annat välkänt material. Vi övar direkt efter sista samlingen. Klart du ska vara med!