På söndagen uppmuntrar vi dig att gå på gudstjänst någonstans i Stockholm. Tag chansen att möta en annan miljö och låt dig inspireras. Vill du stanna kvar Filadelfiakyrkan så får du lyssna till Samuel Hector som predikar och du har möjlighet att vara med i lovsångsteamet som sångare tillsammans med Frida Guldstrand. Vi sjunger sånger från konferensen och annat välkändt material. Övning på söndag morgon 8.15 i Filadelfiakyrkan.
Du anmäler dig till lovsångsteamet längre fram.